Automobilka Suzuki vyrobila v uplynulom fiškálnom roku (apríl 2019 až marec 2019) takmer tri milióny vozidiel.

V uplynulom fiškálnom roku (apríl 2019 až marec 2019) vyrobili závody japonskej značky Suzuki celosvetovo 2,97 milióna (2 966 399) vozidiel. Značka prejavila svoj potenciál aj tým, že napriek prerušeniu produkcie pre Covid-19 tak dokázala vyprodukovať takmer 90 (87,4) percent objemu predvlaňajšieho rekordného roku. Práve fiškálny rok 2018 sa stal, výrobou 3,39 milióna (3 393 976) vozidiel, zvlášť úspešným obdobím v histórii tejto, vyše storočnej, japonskej značky.

Pri porovnaní vývoja domácej a zahraničnej výroby pokračoval trend prehlbovania prevahy produkcie závodov mimo Japonska. V zahraničí pritom počas vlaňajšieho fiškálneho roku vyrobili 2,02 milióna (2 022 227) vozidiel Suzuki, pričom jej  automobilky priamo v samotnom Japonsku vyprodukovali vyše 944-tisíc (944 172) vozidiel.