Náhradou pre občanov, ktorí využívali taxi služby, prípadne sa v týchto časoch obávajú cestovať v prostriedkoch hromadnej dopravy, je aj car sharing SHARE’Ngo.

Zdieľaná mobilita funguje car sharing SHARE’Ngo funguje aj počas pandémie koronavirusu 24 hodín denne. Nakoľko je registrácia, prevzatie či vrátenie vozidla (vďaka forme free floating), ako aj platba za jazdu bezkontaktná, výrazným spôsobom sa tým eliminuje riziko prenosu nákazy.

Dezinfekcia aj pomocou ozónu

Z našej strany maximalizujeme snahu o zníženie rizika prenosu vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 (všeobecne označované ako koronavírus).

Každé naše vozidlo pri dobíjaní prechádza dezinfekciou pomocou mimoriadne účinného čistenia ozónom. Vďaka tomu je dezinfikovaný aj klimatizačný systém vozidla. Napriek tomu našim zákazníkom odporúčame radšej využívať vetranie cez bočné okná. Mechanickým čistením prostredníctvom dezinfekčných prostriedkov prechádzajú všetky časti, ktoré prichádzajú do styku s rukou zákazníka.

Okrem toho sme vo vozidle pre zákazníkov nechali aj sprej na dezinfekciu rúk.

Prosíme o zodpovednosť

Aj tie najlepšie opatrenia môžu byť znegované nezodpovednosťou ľudí, preto by sme zákazníkov touto cestou chceli dôrazne požiadať, aby pri využívaní našich vozidiel používali ochranné rúška a ideálne aj rukavice.

Výhody pre každého

Ak sa zákazník rozhodne využívať naše vozidlá pravidelne, máme pre neho pripravené aj špeciálne zvýhodnené balíčky minút, vďaka ktorým vie výrazne ušetriť.

Keďže pre mnohých bude toto obdobie zaťažkávajúce aj z pohľadu príjmov, rozhodli sme sa každému, kto v priebehu krízového stavu využije naše vozidlo, prideliť na účet každý mesiac 10 minút jazdy zdarma.

Navyše v krátkom čase vyčleníme dve vozidlá, ktoré bezodplatne poskytneme organizáciám, zabezpečujúcim distribúciu potravín, liekov a všetkého potrebného pre najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva.

Aj pre rozvoz a distribúciu

Službu SHARE´Ngo môžu samozrejme využívať aj spoločnosti, ktoré v týchto časoch distribuujú svoje tovary donáškovým systémom (reštaurácie, potraviny, drogérie atď.) V prípade záujmu o krátkodobý, alebo dlhodobejší prenájom nás môžu kontaktovať na zakaznickecentrum@sharengo-ba.sk, prípadne na info@edassist.sk.

(PR článok)