Tržby AURES Holdings v uplynulom roku medziročne vzrástli o 44 % na 848 miliónov eur.

Spoločnosť AURES Holdings vo svojej sieti autocentier AAA AUTO, Mototechna a Auto Diskont za prvé tri mesiace roku 2022 predala najviac vozidiel za štvrťrok vo svojej tridsaťročnej histórii, celkom 21 787 áut. Na pozitívnom výsledku sa okrem podielu v krajinách, kde spoločnosť pôsobí dlhodobo, podieľala aj nová spoločnosť Driverama, ktorá má už 11 pobočiek v Nemecku.

Tržby Skupiny v roku 2021 medziročne vzrástli o 44 % na 848 miliónov eur. Podľa konečných výsledkov sa v uplynulom roku predalo 86 574 vozidiel, pričom najväčší dopyt bol v Českej republike, nasledovanej Poľskom a Slovenskom. V Českej republike sa predalo 49 264 vozidiel (medziročne o 23 % viac), v Poľsku 20 383 vozidiel (medziročne o 51 % viac), čo je pre tento región rekordný počet, a na Slovensku sa predalo 16 887 vozidiel (medziročne o 22 % viac). V roku 2021 tiež skupina prekonala hranicu 2,6 milióna zákazníkov od svojho založenia v roku 1992.

Hlavné ukazovatele roku 2021

Údaje v miliónoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak 2021 2020 Zmena
Tržby 848.2 588.4 +44%
Hrubá marža 152.4 103.0 +48%
EBITDA 47.3 26.5 +78%
Upravená EBITDA[1] 48.7 25.3 +92%
Upravená EBITDA marža (%) 5.7% 4.3% +33%
Počet predaných vozidiel 86,574 69,886 +24%
Počet zamestnancov 2,272 2,186 +4%

 

“S potešením môžem oznámiť, že naša skupina dosiahla v uplynulom roku rekordné obchodné výsledky a dosiahla najlepší výsledok hospodárenia vo svojej tridsaťročnej histórii, a to aj napriek nútenému zatváraniu pobočiek v období pandémie COVID-19 a s ňou súvisiacej ekonomickej neistote. Prijali sme niekoľko opatrení k urýchleniu našich plánovaných aktivít, hlavne sme investovali do našich špičkových technológií, úspešne sme spustili projekt Driverama v Nemecku, ďalej sme rozšírili našu pobočkovú sieť v Poľsku a urobili sme významný pokrok v rámci realizácie našej ESG stratégie. Rada by som touto cestou znovu poďakovala všetkým našim kolegom naprieč skupinou za ich vysoké pracovné nasadenie, vďaka ktorému sme tieto výsledky dosiahli,” hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings.

Poznámka:

[1] Upravená EBITDA predstavuje EBITDA skupiny upravenú tak, aby nezahrňovala výnosy alebo náklady vykázané v danom období, ktoré by mali byť vzhľadom k svojej jednorázovej a neopakujúcej sa povahe zverejnené oddelene, aby poskytovaly zrovnatelnejší pohľad na základnú finančnú výkonnosť v čase. Konkrétne tieto úpravy zahrňujú náklady vzniknuté v dosledku reštrukturalizácie a ďalšie jednorázové náklady.

         Zdroj: PR Clinic (Tlačová správa)                                     Radoslav Danek

Reklama