Volkswagen 1,2 TDI Blue-Motion s reálnou spotrebou 4,4 l/100 km predstavuje najúspornejšie vozidlo z viac ako 160 nami testovaných áut za posledné 4 roky (tabuľka na konci článku alebo po kliknutí tu).

SPOTREBA

Reálna spotreba je priemerná spotreba, ktorú uvedené vozidlá vykázali počas testovania – cca tretinový podiel mesto, mimo mesta do 90 km/h, diaľnica 130 km/h. Jej hodnoty sa v mnohých prípadoch výraznejšie odlišujú od udávanej spotreby. Tento fakt by mali zobrať potencionálni zákazníci do úvahy pri kúpe vozidla. Porovnávať a vyberať vozidlá podľa udávaných spotrieb môže byť zavádzajúce, dokonca sa dá povedať, že udávané hodnoty nemajú v mnohých prípadoch takmer žiadnu informačnú hodnotu. Naháňanie výrobcov za nízkymi emisiami a nízkou spotrebou možno zodpovedá „laboratórnym podmienkam“, ale v praxi sa ukazuje, že „papierové“ údaje veľakrát nezodpovedajú skutočnej spotrebe. Pri dnešných vysokých cenách PHM ide pritom o faktor, ktorý môže mať hlavný vplyv na výber vozidla. Uvedená tabuľka „reálnych spotrieb“ vám môže pomôcť zorientovať sa, ako sú na tom uvedené vozidlá z pohľadu reálnejších údajov spotreby, ako spomínaných udávaných. Samozrejme, nejde o absolútne hodnoty – na spotrebu má vplyv počasie, štýl jazdy, obutie, zaťaženie …, ale hodnoty poskytujúce vypovedateľnejšie údaje o reálnej spotrebne ako fabrické údaje. Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie ohľadom nákladov na prevádzku uvedených vozidiel, stačí poslať na autotest@autotest.sk požiadavky na vypracovanie prevádzkových, resp. celkových nákladov pre jednotlivé vozidlá, ktoré zohľadňujú nielen spotrebu, ale aj servisné náklady, poistenie, registračný poplatok, predpokladanú stratu hodnoty vozidla… Naša „Poradňa pri kúpe vozidla“ vám môže autom vybraným na mieru ušetriť nemalé finančné prostriedky, resp. pomôcť vybrať vhodný typ auta a predísť sklamaniu pri jeho samotnom užívaní, resp. rozčarovaniu nad nákladmi spojenými so spotrebou, servisnými nákladmi a pri opätovnom predaji nízkou predajnou cenou.

Poznámka: Ceny – ide o ceny pre dané motorizacie (pre motorizacie, ktoré nie su v predaji – viď model VW Polo 1,2 TDI, ktorý nahradil aktuálne predávaný VW Polo 1,4 TDI, platia ceny v čase uverejnenia testu, inak pre motorizácie, ktoré sú v predaji, platia ceny aktuálne).

REÁLNA TABUĽKA SPOTRIEB VYŠE 160 NAMI TESTOVANÝCH ÁUT ZA POSLEDNÉ 4 ROKY