Aplikácia Sound Analyser uľahčuje diagnostiku servisným technikom, ktorým pre využitie aplikácie postačí bežný smartfón alebo tablet.

 

› Aplikácia Sound Analyser, na báze umelej inteligencie pre smartfóny a tablety, nahrá zvuk vozidla a porovná   ho s už dostupnými akustickými vzormi

› 245 predajcov Škodav 14 krajinách testuje aplikáciu Sound Analyser v praxi

› Dôsledné zapojenie umelej inteligencie umožní optimalizáciu procesov a individuálnu starostlivosť o zákazníka

Škoda  testujú novú aplikáciu Sound Analyser. Tá pomáha v rýchlej identifikácii prípadnej poruchy pomocou umelej inteligencie (AI, artificial intelligence). Program nahrá zvuk vozidla a porovná ho s už dostupnými akustickými vzormi.

Ak príde k nezrovnalostiam, aplikácia pomocou algoritmu zistí, čím by tieto odchýlky mohli byť spôsobené a ako je možné ich odstrániť. Sound Analyser prispieva ku zvyšovaniu efektivity v oblasti servisu, ku skracovaniu času, ktoré vozidlo strávi v dielni a k vyššej spokojnosti zákazníkov.

Sound Analyser tak uľahčuje diagnostiku servisným technikom, ktorým pre využitie aplikácie postačí bežný smartfón alebo tablet.

Použitie technicky veľmi zložitej technológie je úplne intuitívne: zvuk vozidla sa pomocou aplikácie nahrá do smartfónu. V ďalšom kroku algoritmus porovná záznam s už dostupnými akustickými vzormi a následne poskytne konkrétny popis zdroja zvuku. Technológia rozpozná desať vzorov s presnosťou viac ako 90 percent. Ide pritom o konštrukčné celky ako systém riadenia, kompresor klimatizácie alebo dvojspojkovú prevodovku (DSG). V súčasnosti sa aplikácia “trénuje” na rozpoznanie ďalších akustických vzorov.

Škoda-diagnostika podľa zvuku

Technickým základom aplikácie Sound Analyser je algoritmus neurónových sietí. Aplikácia najskôr uskutoční audiozáznam na spektrogram, ktorý zobrazí akustické signály graficky. Umelá inteligencia toto zobrazenie porovná s uloženými hodnotami a odhalí pritom odchýlky. Na tomto základe potom aplikácia podľa preddefinovaných modelov klasifikuje potrebu údržby alebo opravy.

Od júna 2019 beží aplikácia pre smartfóny v skúšobnej prevádzke v 14 krajinách, medzi ktorými sú aj dôležité trhy pre ŠKODA AUTO, akými sú Nemecko, Rusko, Rakúsko či Francúzsko. Pilotného projektu sa zúčastňuje celkovo 245 dílerov Škoda Auto a to hlavne poskytovaním audiozáznamov, ktoré sú nutné pre proces učenia softvéru, čím pomáhajú pri ďalšom vývoji programu.

Postupné zavádzanie technológií pre zisťovanie akustických odchýlok od normálneho stavu otvorí rad nových možností v oblasti senzoricky podporovanej prediktívnej služby, okrem toho je možné využiť aj online pripojenie vozidla pre to, aby bol v prípade potreby priamo rezervovaný termín v príslušnej servisnej dielni.

                                                                                                               Zdroj: Škoda

Reklama