Napriek pandémii a nedostatku polovodičov dosiahla Škoda Auto Group* (ďalej Škoda) v uplynulom fiškálnom roku kladný prevádzkový výsledok. Tržby automobilky Škoda predstavovali 17,7 miliardy eur (2020: 17,1 miliardy eur; +3,9 %).

V porovnaní s rokom 2020 sa podarilo výrazne zvýšiť prevádzkový výsledok na 1,08 miliardy eur (2020: 756 miliónov eur; +43,2 %). Rentabilita tržieb sa zlepšila a s hodnotou 6,1 % je výrazne vyššia ako v predchádzajúcom roku. Spoločnosť v ďalšom priebehu roka počíta s veľkými neistotami vyvolanými vojnou na Ukrajine a s ňou spojeným nedostatkom súčiastok. Škoda Auto bude aj preto dôsledne pokračovať vo svojom programe zameranom na zvyšovanie efektívnosti.

Napriek pandémii koronavírusu a nedostatku polovodičov dosiahla Škoda  v roku 2021 prevádzkový výsledok prevyšujúci jednu miliardu eur (1,08 miliardy eur). Významná časť tohto výsledku vychádza hlavne zo silného prvého polroku. Tržby v uplynulom hospodárskom roku dosiahli 17,7 miliardy eur (+3,9 %) a rentabilita tržieb na úrovni 6,1 % bola podstatne vyššia ako v roku 2020. Spoločnosť zvýšila svoj čistý peňažný tok o 160 % na 554 miliónov eur. Po silnom prvom polroku spôsobil v ďalšom priebehu roku obmedzenia vo výrobe hlavne nedostatok čipov. Vďaka cielenému riadeniu predaja, optimalizácii produktového mixu a predaju vozidiel s vyššou výbavou vzrástli tržby za rok 2021 nad úroveň predchádzajúceho roku, a to aj napriek nižšiemu počtu dodaných vozidiel zákazníkom. Stabilizáciu prevádzkového výsledku vo štvrtom štvrťroku navyše zabezpečilo striktné riadenie nákladov.

Škoda Kamiq GT
Škoda Kamiq GT

Predseda predstavenstva Škoda Auto Thomas Schäfer zdôrazňuje: „Škoda Auto v uplynulom fiškálnom roku preukázala vysokú mieru odolnosti a flexibilnosti. Naša spoločnosť je stabilná, čo potvrdzujú aj najdôležitejšie finančné ukazovatele, ktoré sa v porovnaní s rokom 2020 vyvíjali pozitívne. Vďaka skvelému tímovému výkonu všetkých 45 000 škodovákov sa nám podarilo zákazníkom po celom svete dodať 878 200 automobilov. Hlavne 45 000 dodaných vozidiel Enyaq iV s plne elektrickým pohonom výrazne prekonalo naše očakávania. Tento silný moment využijeme a prostredníctvom nových modelov, ako sú napríklad emotívne Enyaq Coupé iV, modernizovaný Karoq alebo športová Fabia Monte Carlo, ešte pridáme. Kvôli vojne na Ukrajine sa však stretávame s veľkými neistotami. Jej dopady na našu obchodnú činnosť priebežne analyzujeme.“

Christian Schenk, člen predstavenstva Škoda Auto za oblasť Financií a IT, dopĺňa: „Fiškálny rok 2021 bol extrémne náročný. V tejto situácii sme postupovali opatrne a v súlade s našou filozofiou „Simply Clever“. Vďaka spoločnému výkonu všetkých zamestnancov sa nám podarilo náš prevádzkový výsledok v porovnaní s rokom 2020 zvýšiť na čiastku prevyšujúcu 1 miliardu eur.

Aj tržby sa vyvíjali veľmi pozitívne, a to napriek nižšiemu odbytu v dôsledku obmedzení výroby. Aj napriek tomu sa nám optimalizáciou predajného mixu podarilo zvýšiť tržby na 17,7 miliardy eur, a to aj napriek dočasnému zastavenie výroby z dôvodu čiastočnej nedostupnosti komponentov v druhej polovici uplynulého roku. Ziskovosť sme zvýšili vďaka dôslednému riadeniu nákladov a efektívnosti. V roku 2022 sa koncentrujeme hlavne na pokračovanie nášho úspešného krízového riadenia a na zvyšovanie efektívnosti, aby sme čo najviac zmiernili dopady súčasnej zložitej situácie na naše podnikanie.“

skoda-fabia-monte-carlo-2022___skoda-fabia-monte-carlo-2022

Karsten Schnake, člen predstavenstva Škoda Auto za oblasť Nákupu, vysvetľuje: „Vypätá situácia spojená s dodávkami polovodičov v uplynulom roku spomalila náš rastový kurz. Vďaka rýchlemu rozhodnutiu vyrábať nedokončené vozidlá, ktoré boli kompletizované neskôr, sa nám podarilo náš výsledok stabilizovať. Ďakujem členom Task Force tímu zameranému na polovodiče a na ich neuveriteľné nasadenie. Teraz sa môžeme na budúcnosť pozerať s opatrným optimizmom a od druhého polroku predpokladáme výrazné zlepšenie dodávok polovodičov.“

Dôsledný manažment nákladov a každoročné investície vo výške dvoch miliárd eur

Česká automobilka bude v tomto roku dôsledne pokračovať vo svojom programe NEXT LEVEL EFFICIENCY zameranom na ďalšie zvyšovanie efektívnosti. Spoločnosť bude zároveň v najbližších rokoch každoročne investovať dve miliardy eur. Investície sa koncentrujú na ďalšiu elektrifikáciu modelovej palety i na dodržanie stanovených emisných predpisov. Pre ďalší priebeh roka Škoda Auto predpokladá, že situácia týkajúca sa dodávok polovodičov sa v druhom polroku zlepší. Kvôli vojne na Ukrajine česká automobilka zároveň očakáva výrazné dopady na prevádzkovú činnosť.

Škoda Auto Group* – Ukazovatele za január až december 2021**:

2021 2020 Zmeny v %
Dodávky zákazníkom vozidiel 878 200 1 004 800 -12,60%
Dodávky zákazníkom, bez Číny vozidiel 807 000 831 800 -3,00%
Výroba*** vozidiel 770 600 807 700 -4,60%
Odbyt**** vozidiel 783 800 849 200 -7,70%
Tržby mil. EUR 17 743 17 081 +3,90%
Prevádzkový výsledok mil. EUR 1 083 756 +43,20%
Rentabilita tržieb % 6,1 4,4
Investície (bez aktivovaných vývojových nákladov) mil. EUR 782 850 -8,00%
Čistý peňažný tok mil. EUR 554 213 +160%

 

* Škoda Auto Group*zahŕňa spoločnosti Škoda Auto a.s., Škoda Auto Slovensko s.r.o., Škoda Auto Deutschland GmbH, Škoda Auto Volkswagen India Private Ltd. a podiel na zisku spoločnosti OOO Volkswagen Group Rus.

** Percentuálne odchýlky sú vypočítané z nezaokrúhlených čísel.

*** Zahŕňa výrobu Škoda Auto Group, bez výroby v Číne, na Slovensku, v Rusku a v Nemecku, ale vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, VW a AUDI; výroba vozidiel bez rozložených sád.

**** Zahŕňa odbyt Škoda smerom na odbytové spoločnosti, vrátane ostatných koncernových značiek ako SEAT, VW, Audi, Porsche a Lamborghini; odbyt vozidiel bez rozložených sád.

               Zdroj: Škoda                                            Jozef Pospíšil

Reklama