Nová Trieda S značky Mercedes-Benz príde s viacerými inováciami a novinkami.

K digitálnym inováciám sa okrem iného aj v rámci systému MBUX pridávajú novinky, ktoré zlepšujú pôžitok z jazdy a zároveň ho robia bezpečnejším: patrí k ním riadenie zadnej nápravy s veľkým rozsahom natočenia a bezpečnostné inovácie ako airbag vzadu. Nová funkcia bočného impulzu PRE-SAFE dokáže pri aktívnom podvozku E-Aktívne ovládanie pohybu karosérie (E-ACTIVE BODY CONTROL) nadvihnúť karosériu tesne pred bočným nárazom. Konzekventne zdokonalené asistenčné jazdné systémy sú ďalším krokom na ceste k autonómnemu jazdeniu. Vďaka zlepšenej senzorike na snímanie okolia dokážu napríklad parkovacie systémy lepšie pomáhať vodičovi pri manévrovaní. Začlenením do intuitívneho ovládania systému MBUX dosahuje vizualizácia nové rozmery.

Dokáže byť luxusný sedan s dlhým rázvorom v meste skoro rovnako obratný a agilný ako kompaktné vozidlo?

Áno, ak má riadenie všetkých kolies a jeho zadná náprava umožňuje veľký uhol natočenia.

Je vôbec možné zakomponovať do interiéru ďalšie bezpečnostné inovácie?

Áno a Trieda S je toho dôkazom: airbag vzadu pre prudký čelný náraz sa rozvinie z operadiel predných sedadiel a rozširuje ochranné systémy pre oboch cestujúcich na bočných sedadlách vzadu.

Dokáže aktívny podvozok E-Aktívne ovládanie pohybu karosérie zvýšiť nielen komfort, ale aj bezpečnosť?

Áno, pretože nová Trieda S je okrem osvedčeného systému bočný impulz PRE-SAFE vybavená možnosťou zdvihnutia celej karosérie pri hroziacom bočnom náraze bezprostredne pred kolíziou. Z toho môžu profitovať všetci cestujúci.

Je možné ešte viac vylepšiť asistenčné jazdné systémy?

Áno. V prípade novej Triedy S sa značka Mercedes-Benz veľmi výrazne priblížila vízii jazdenia bez nehôd. Vodiča pri riadení vozidla podporuje množstvo nových alebo rozšírených asistenčných jazdných systémov. Tie vodiča odbremenia v každodenných jazdných situáciách, a preto môže jazdiť komfortne a bezpečne.

V prípade nebezpečenstva dokážu asistenčné systémy v závislosti od situácie pomôcť v mnohých ďalších každodenných situáciách reagovať na hroziacu kolíziu a v ideálnom prípade im zabrániť. Aktívny asistent parkovania a 360 stupňová kamera s novým pohľadom pomáhajú vodičovi pri zaparkovaní a vyparkovaní, ako aj pri manévrovaní v úzkych priestoroch tak jednoducho a komfortne, ako ešte nikdy predtým.

Nový Mercedes Benz triedy S

Prehľad toho najdôležitejšieho

Aktívny podvozok E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE (mimoriadna výbava) disponuje piatimi viacjadrovými procesormi a viac ako 20 snímačmi. Vďaka používaniu stereokamery predvídavo reaguje na rozličné jazdné situácie:

 • plne aktívny podvozok založený na 48-voltovej sústave s veľmi širokým rozpätím jazdných vlastností v rámci jazdných programov
 • riadiace jednotky systému tisíckrát za sekundu analyzujú jazdnú situáciu a prispôsobia podvozok
 • E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE reguluje sily pruženia a tlmenia individuálne na každom kolese, čím pôsobí nielen proti nakláňaniu v pozdĺžnom, ale aj priečnom a vertikálnom smere
 • v jazdnom programe KOMFORT, SKENOVANIE POVRCHU VOZOVKY (ROAD SURFACE SCAN) pomocou viacúčelovej stereokamery (SMPC) zaznamenáva vozovku pred vozidlom; teleskopické vzpery pruženia sa potom prispôsobujú tak, aby sa výrazne obmedzili pohyby karosérie pri prejazde cez zvlnený povrch vozovky
 • v jazdnom programe ZÁKRUTY sa vozidlo nakláňa do zákruty aktívne; vďaka funkcii nakláňania a komfortnému nastaveniu podvozka je komfort jazdy citeľnejší a cestujúci s citlivými žalúdkami sa cítia mimoriadne príjemne
 • E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE umožňuje novú funkciu PRE-SAFE® pri hroziacom bočnom náraze (pozri dole)

Vďaka riadeniu zadnej nápravy (mimoriadna výbava) je Trieda S obratná ako kompaktné vozidlo. Uhol natočenia kolies na zadnej náprave dosahuje až desať stupňov a umožňuje pôsobivú manévrovateľnosť a agilnosť v mestskom prostredí. K dobrým jazdným vlastnostiam vo vyšších rýchlostiach zároveň prispieva virtuálne predĺženie rázvoru:

 • Priemer otáčania Triedy S sa vďaka riadeniu všetkých kolies s veľkým natočením na zadnej náprave zmenšil až o 2 metre. Trieda S s dlhým rázvorom preto dosahuje priemer otáčania menej ako 11 metrov
 • výnimočná manévrovateľnosť a obratnosť sa dosahujú kombináciou riadenia zadnej nápravy s priamejším pomerom riadenia prednej nápravy
 • vďaka integrovanému ovládaniu riadenia a bŕzd sú jazdné vlastnosti ešte precíznejšie a stabilnejšie najmä v dynamických situáciách
  1. pri tejto mimoriadnej výbave si zákazníci môžu vybrať z dvoch variantov s uhlom natočenia kolies na zadnej náprave až desať stupňov, príp. až do 4,5 stupňa

Nová Trieda S udáva nové štandardy aj pokiaľ ide o bezpečnosť v prípade nehody:

 • Novou funkciou bočného impulzu PRE-SAFE značka Mercedes-Benz posilňuje opatrenia v štádiu pred nehodou:
  1. Keď hrozí bočný náraz, karoséria sa prostredníctvom podvozka E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE (mimoriadna výbava) dokáže zdvihnúť v priebehu niekoľkých desatín sekúnd. Náraz sa tak navedie na mimoriadne odolné štruktúry v spodnej časti vozidla.
   Nový Mercedes Benz triedy S,Bočný impulz PRE-SAF
   Bočný impulz PRE-SAF
 • V prípade bezpečnosti cestujúcich je zavedených množstvo inovácií, ktoré pochádzajú z experimentálneho bezpečnostného vozidla (ESF 2019):
  1. Nový airbag vzadu (mimoriadna výbava) je celosvetovo prvý airbag pre čelný náraz pre oboch cestujúcich na bočných miestach na sedenie vzadu. Jeho konštrukcia s inovátorskou, rúrkovou štruktúrou je jedinečná. Vďaka tomu sa rozvinie mimoriadne šetrne a pri prudkých čelných kolíziách dokáže výrazne znížiť zaťaženie hlavy a šije cestujúcich na bočných sedadlách vzadu.
  2. Nové osvetlené dizajnové zámky bezpečnostného pásu (mimoriadna výbava) sa dajú nájsť ľahko. Zapínanie bezpečnostných pásov je preto intuitívnejšie
  3. V kombinácii s interiérovým asistentom MBUX teraz kamera dokáže prvýkrát rozpoznať detskú sedačku na sedadle spolujazdca. Skôr, než vodič uvedie vozidlo do pohybu, na centrálnom displeji sa zobrazí pokyn na zapnutie bezpečnostného pásu detskej sedačky
  4. Nový stredový airbag (prvok výbavy v závislosti od krajiny) sa pri prudkom bočnom náraze umiestni medzi sedadlo vodiča a spolujazdca, čím dokáže znížiť riziko vzájomného kontaktu hlavami

Najnovšia generácia balíka asistenčných jazdných systémov obsahuje množstvo nových zdokonalených funkcií. Dva príklady:

 • Aktívny asistent sledovania mŕtveho uhla:
  1. V rámci funkcie výstrahy pri vystupovaní sa teraz prvýkrát zobrazí indikácia nebezpečenstva, ktorá sa aktivuje, keď vodič alebo spolujazdec siahnu na dvere. Interiérový asistent MBUX dokáže rozpoznať, že sa ruka približuje ku kľučke dverí vo vozidle
  2. Vizuálnu výstrahu zabezpečuje červený výstražný trojuholník vo vonkajšom zrkadle a aktívne náladové osvetlenie
 • Aktívny asistent riadenia:
  1. Dokáže pomôcť pri vytváraní záchrannej uličky, a tým naviesť aj iných účastníkov cestnej premávky, aby vytvorili uličku

Vďaka zlepšenej senzorike na snímanie okolia a začleneniu do systému MBUX dokážu parkovacie systémy ešte lepšie pomôcť vodičovi pri manévrovaní:

 • aktívny asistent parkovania:
  1. zlepšená senzorika na snímanie okolia: 12 ultrazvukových snímačov v prednej a zadnej časti so zvýšenou výkonnosťou
  2. novovyvinuté, zrozumiteľné a zjednodušené používateľské rozhranie, začlenenie do systému MBUX, komfortné dotykové ovládanie
  3. polohu účastníkov cestnej premávky a objektov je možné zaznamenať spoľahlivo a s vysokou presnosťou, funkcia núdzového brzdenia pri cúvaní
  4. integrácia riadenia zadnej nápravy (na želanie), podľa neho upravené plánovanie trajektórie
 • Parkovací balík s 360-stupňovou kamerou (mimoriadna výbava):
  1. rozšírená senzorika na snímanie okolia, prvýkrát s prepojením snímačov: dodatočne štyri kamery (vpredu, vzadu, vonkajšie zrkadlá)
  2. Vďaka tomu je možné rozpoznať a ponúknuť viac parkovacích miest; Na automatizované parkovanie teraz možno prvýkrát využiť aj parkovacie miesta vymedzené čiarami (a nie vozidlami)
  3. Zo štyroch jednotlivých obrazov kamier sa zostavuje trojrozmerný obraz okolia vozidla. Ten sa zobrazuje na centrálnom displeji s dynamickými uhlami pohľadu
  4. Trojrozmerný obraz možno intuitívne otáčať okolo vozidla ako virtuálny pohľad kamery a ponúka dokonca aj funkciu priblíženia
  5. Rozšírený pohľad zboku: uľahčuje manévrovanie pri paralelných prekážkach v blízkosti vozidla (obrubník, stena garáže atď.)
  6. Automatické brzdenie pred chodcami v smere jazdy vpred alebo vzad je k dispozícii pri aktivovanom asistentovi parkovania
  7. Prevencia kolízií je k dispozícii v okolí celého vozidla a spĺňa prísne predpisy UNECE R79 pre automatizované parkovanie
  8. V reálnom čase vypočítaný model vlastného vozidla; Zobrazuje status vozidla (napr. znamenie o zmene smeru jazdy, brzdenie); Vizualizuje obmedzenia výhľadu (napr. pre otvorené dvere, zaklopené zrkadlá)
Nový Mercedes-Benz triedy S, aktívny asistent parkovania
aktívny asistent parkovania

Podrobnosti o najdôležitejších inováciách

E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE: dopĺňa vzduchové pruženie o čiastočne nosnú hydropneumatickú sústavu. Vzduchové pruženie pritom nesie základné zaťaženie karosérie vozidla a pomaly reguluje výšku vozidla. Hydropneumatická sústava vytvára dynamické sily, ktoré sú väčšie ako sily vo vzduchovom pružení a aktívne podopierajú a tlmia karosériu vozidla. Na každom kolese je v náprave zabudovaný tlmič, ktorý je v oboch pracovných komorách vybavený nastaviteľným ventilom tlmenia, ako aj hydraulickým tlakovým zásobníkom.

Tlmič je hydraulickými vedeniami spojený s inteligentnou jednotkou motora a čerpadla v 48-voltovej sieti. Ovládaním jednotky motora a čerpadla sa olej presúva tak, aby v tlmiči nastal tlakový rozdiel, prostredníctvom ktorého sa rýchlo vytvorí aktívna sila. Koordináciu jednotiek motora a čerpadla na všetkých štyroch kolesách zabezpečuje centrálna riadiaca jednotka, ktorá ovláda aj ventily a kompresor vzduchového pruženia, a tým vždy kontroluje celý podvozok.

Airbag vzadu: valcové rúrkové štruktúry sa naplnia stlačeným vzduchom a napnú konštrukciu v tvare krídla. Medzi dvomi krídlami sa rozvinie veľký airbag v tvare stanu, ktorého obal sa vďaka špeciálnym patentovaným ventilom po zostavení naplní okolitým vzduchom. Vďaka úprave ventilovej fólie už tento vzduch nedokáže uniknúť, keď sa cestujúci na zadnom sedadle zaborí do airbagu.

Porovnateľne malý objem rúrok umožňuje rýchle rozvinutie relatívne veľkého objemu airbagu. Toto rozvinutie však prebieha s porovnateľne menšou intenzitou a malým rizikom zranenia, pretože rúrkovité krídla sa vyhýbajú prekážkam. Airbag dopĺňa zadržiavací účinok systému bezpečnostných pásov, a tým dokáže podoprieť hlavu a šiju tak, aby zaťaženie týchto častí tela bolo výrazne menšie. V kombinácii s beltbagom, teda nafukovacím bezpečnostným pásom, Trieda S určuje nové kritériá v oblasti bezpečnosti cestujúcich na zadných sedadlách.

Riadenie zadnej nápravy: elektromotor prostredníctvom remeňa poháňa vretenovú maticu na zadnej náprave. Vreteno sa tým axiálne posúva. V závislosti od rýchlosti a uhla natočenia volantu sa zadné kolesá natáčajú v rovnakom smere alebo v opačnom smere ako predné kolesá (=rovnako alebo opačne). Zjednodušene možno povedať, že natáčanie v opačnom smere zabezpečuje vyššiu agilnosť a menší priemer otáčania a natáčanie v rovnakom smere poskytuje vyššiu stabilitu. V Triede S sa plný uhol natočenia kolies desať stupňov využíva najmä pri manévrovaní počas parkovania.

Údaje z okolia pochádzajúce zo snímačov vozidla (radar, kamera, ultrazvuk) sa používajú pre veľké uhly natočenia kolies na prispôsobenie maximálneho uhla príslušnej situácii. Pri rýchlosti nad 60 km/h dochádza k prechodu z natáčania v opačnom smere na natáčanie v rovnakom smere. Rôzne jazdné programy sú založené na odlišných stratégiách natáčania.

Na centrálnom displeji sa v ponuke jazdných programov zobrazuje príslušný uhol na zadnej náprave a trajektórie. Riadenie zadnej nápravy 10° má špeciálny režim pre jazdu so snežnými reťazami. Keď ho vodič aktivuje, uhol natočenia kolies na zadnej náprave sa zmenší a vlastnosti riadenia sa prispôsobia špeciálnym podmienkam na snehu.

Stredový airbag (prvok výbavy v závislosti od krajiny): pri prudkom bočnom náraze sa umiestni medzi vodiča a spolujazdca, čím dokáže znížiť riziko vzájomného kontaktu hlavami. Je integrovaný v strede vo vozidle v operadle sedadla vodiča. Stredový airbag sa aktivuje po rozpoznaní prudkého bočného nárazu po splnení určitých podmienok. Podstatnými faktormi pre aktiváciu sú smer nárazu, strana nárazu a obsadenosť sedadla spolujazdca.

Bočný impulz PRE-SAFE®: okrem známych funkcií sa nová Trieda S pri hroziacom bočnom náraze dokáže mierne zdvihnúť pred kolíziou. Prostredníctvom bočnej radarovej senzoriky je možné včas rozpoznať a zistiť bočný náraz. Ako aktuátor slúži aktívny podvozok E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE, ktorý dokáže posunúť vozidlo až o 80 milimetrov nahor. Nasleduje uvoľnenie konštrukcií dverí, pretože prah vďaka zvýšenej polohe dokáže prevziať väčšiu časť pôsobiaceho zaťaženia. Týmto spôsobom možno zmierniť deformácie bezpečnostného rámu priestoru pre cestujúcich, a tým aj vstupné zaťaženie cestujúcich.

VIDEO

zdroj: Mercedes-Benz

Reklama